Information kring coronaviruset

Vi i Dalregementets IF månar om våra medlemmar. Vi månar också om att följa Folkhälsomyndighetens råd i en tid av osäkerhet kopplad till coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Träningar

Varje sektion ansvarar själva för att informera dig som medlem i sektionen om vad som gäller för gemensamma träningstillfällen, med hänsyn till det aktuella läget kring coronaviruset.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar personer över 70 år att begränsa kontakter med andra människor så långt det går under en tid framöver.
Vi rekommenderar följaktligen medlemmar över 70 år att stanna hemma från träningen.

Stanna hemma i de här fallen

Om du eller någon i din närhet är smittad ska du stanna hemma, i enlighet med smittskyddslagen. Vi uppmanar också samtliga medlemmar som befunnit sig i riskområden att stanna hemma i två veckor efter hemkomst. Samma uppmaning gäller även den som har någon i sitt hushåll som varit i riskområdena. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten här under kategorin ”resor till och från Sverige”. 

Stanna hemma och avstå från träning om du känner dig sjuk eller krasslig, tänk på din egen och andras hälsa.

Visa omtanke och tänk på att:

1. Tvätta händerna ofta och noggrant och peta dig inte i ansiktet.

2. Hosta och nysa i armvecket.

3. Var extra noga med att rengöra maskiner och redskap efter dig.

4. Om du känner dig krasslig, gå hem och ta hand om dig.

Håll utkik efter uppdateringar

Vi följer utvecklingen och lyssnar på Folkhälsomyndigheten. Om läget skulle ändras och det kommer särskilda rekommendationer så återkommer vi med information om det här på hemsidan.