Bli medlem

Betala in medlemsavgift + ev. träningsavgift till bankgiro 5461-7865 eller swish till 123 018 34 34

Märk inbetalningen med ditt namn+sektion

Medlemsavgifter
Stödjande medlem – 100 kr
Ungdom t.o.m. 18 år – 150 kr
Ordinarie medlem – 200 kr
Familjemedlem (boende på samma adress) – 300 kr

50 kr av medlemsavgiften går till huvudstyrelsen och resten går till den sektion du är (huvud)medlem i.

Träningsavgifter
Observera att följande sektioner tar ut träningsavgift och kan ha krav på medlemskapet:
Atlet
Fäktning / M5K
Krav-Maga

Observera att medlemskap i Atletsektionen och Kampsektionen måste godkännas av sektionsledningen.

Du kan vara ansluten till någon av våra sektioner, men kan också välja att endast vara stödjande medlem.