Bli medlem

Medlemsavgifter
Stödjande medlem – 150 kr
Ungdom t.o.m. 18 år – 100 kr
Ordinarie medlem – 200 kr
Familjemedlem (boende på samma adress) – 300 kr

50 kr av medlemsavgiften går till huvudstyrelsen och resten går till den sektion du är (huvud)medlem i.

Träningsavgifter
Observera att följande sektioner tar ut träningsavgift och kan ha krav på medlemskapet:
Atletsektionen
Fäktsektionen
Kampsektionen – Krav Maga

Betala in medlemsavgift + ev. träningsavgift till bankgironr 5461-7865 och märk inbetalningen med ditt namn+sektion.
Observera att medlemskap i Atletsektionen och Kampsektionen måste godkännas av sektionsledningen.

Du bör vara ansluten till någon av våra sektioner, men kan också välja att endast vara stödjande medlem.