Medlemskap

Atletsektionen har ett begränsat antal medlemmar för att inte skapa trängsel i gymet.

Vi är en ideell förening som inte går ut med en aktiv medlemrekrytering. För att bli medlem bör du känna någon som redan är medlem i sektionen, eller ha din arbetsplats på Dalregementet. Du blir på detta sätt rekomenderad in i vår sektion.

Hur gör du då som vill bli medlem?

Kontakta Atletsektionens ordförande på och kolla om det finns platser just nu.
Efter godkännande av ordf registrerar du dig som medlem på http://www.dalregementetsif.se/bli-medlem
Godkänn ordningsregler och antidopingkontrakt genom att skriva under detta och lämna till ordf i atletsekt.
Betala medlemsavgiften och träningsavgiften på bankgironummer: 5461-7865. Betalningsmottagare är: Dalregementets IF.
OBS VIKTIGT! Märk talongen/lämna meddelande: MEDLAVG ATLETSEKT 20xx.